Zaznacz stronę

Kurs BLS /Basic Life Support/ i AED /Automated External Defibrillation/ jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji.

Cel kursu

· szkolenie ratowników przed-medycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych

Dla kogo kurs

· kurs kierowany jest do osób bez przeszkolenia medycznego

Program

· przygotowania przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej tydzień przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.

· kurs poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS – rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja boczna bezpieczna oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC.